Blog

Regenval zal blijvend veranderen, ook bij minder CO2

In de volgende twee decennia zal de neerslag aanzienlijk veranderen, zelfs als de mens erin slaagt de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Delen van Europa, Afrika, de Amerika’s en Australië worden droger, terwijl de tropen en het noorden natter worden. De wetenschappers onderzochten de invloed van vier verschillende klimaatscenario’s op de neerslagpatronen boven belangrijke landbouwregio’s voor graan, rijst, soja en maïs. Ze schatten voor elk van de gewassen telkens de impact in. Daaruit blijkt dat heel wat grote tarweprocenten zich op korte termijn aan drogere condities mogen verwachten. In Australia krijgt zo’n 27 procent van de graanproductie te maken met verminderde neerslag onder een gematigd klimaatscenario. Andere landen die ernstig beïnvloed worden zijn Algerije (100 percent), Marokko (91 procent), Zuid-Afrika (79 percent), Mexico (74 procent), Spanje (55 procent), Chili (40 procent), Turkije (28 procent), Italië (20 procent) en Egypte (15 percent). Canada, Rusland, India en het oosten van de VS krijgen naar verwachting meer regen te verwerken. “Dit zijn landen die eerder snel moeten gaan nadenken over wat ze gaan doen met hun graanproductie”, zegt Maisa Rojas, klimatoloog aan de Universiteit van Chili en hoofdauteur van de studie waar ook wetenschappers uit Leeds en het International Center for Tropical Agriculture aan meewerkten.  Neerslagpatronen “Wat wij voorspellen is eerder conservatief wat betreft de voorspelde tijdskaders”, zegt Rojas. “En significante veranderingen in de neerslag zijn natuurlijk niet alleen belangrijk voor de landbouw, maar voor het waterbeheer in het algemeen, dus onze resultaten zijn ook relevant voor andere sectoren.” De auteurs benadrukken dan […]

Aantal zonnepanelen neemt steeds sneller toe

In de eerste helft van 2018 is een record aantal van 2,3 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd. “Dat staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 170.000 huishoudens en een CO2-besparing van jaarlijks bijna 0,5 megaton”, zegt Rolf Heynen, directeur van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. In de tweede helft van 2018 wordt een nog groter volume verwacht. Hoewel het aantal zonnepanelen op woonhuizen blijft toenemen, groeit de toepassing op bedrijfsdaken relatief sneller. Van de 2,3 miljoen zonnepanelen wordt inmiddels ruim 50 procent op bedrijfsdaken geplaatst. Volgens de cijfers in de ‘Dutch Solar Quarterly’ zijn de grondgebonden zonneparken in een half jaar tijd met bijna 60 procent gegroeid ten opzichte van het gehele kalenderjaar 2017. De verwachting is dan ook dat het aantal zonneparken de komende jaren zal toenemen. Wat verder opvalt, is dat het aandeel zonnepanelen op sociale huurwoningen stevig groeit, maar dat het aantal zonnepanelen op commerciële huurwoningen daarentegen stevig achterblijft. “Zonnepanelen zullen in 2019 al ruim 5 procent van de Nederlandse stroom produceren. Het tempo waarmee zonnepanelen de afgelopen acht jaar blijven groeien, laat zien dat zonne-energie op weg is de belangrijkste stroombron te worden”, aldus Heynen. Consument vindt 7 jaar terugverdientijd voor zonnepanelen te lang De gemiddelde consument in Nederland vindt een terugverdientijd van 5 jaar voor zonnepanelen acceptabel. “Dat is opvallend”, zegt Heynen, “omdat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een nieuwe regeling voor zonnepanelen ontwerpt, die uitgaat van een terugverdientijd van 7 jaar.” Daar staat tegenover dat de gemiddelde consument slecht geïnformeerd is over zonnepanelen. Volgens Heynen […]

Welke trends zijn er binnen de zonne-energiemarkt?

De zon zendt jaarlijks een hoeveelheid energie naar de aarde die ongeveer 8000x zo groot is als het totale energieverbruik van de wereldbevolking in een jaar. Omdat een jaar 8760 uren heeft zou je kunnen zeggen dat de zon in ca. één uur de energie levert die we met z’n allen verbruiken. Het is dus de hoogste tijd om de vruchten te plukken van de zon als energieleverancier. De huidige energievoorziening is niet alleen slecht voor het milieu. De voorraad fossiele brandstoffen (gas, aardolie en steenkolen) is ook niet onuitputtelijk. Kortom, we kunnen niet langer op dezelfde voet doorgaan. Iedereen is zich hiervan bewust en komt in beweging: De allergrootste banken ter wereld met honderden miljarden aan kredieten. Bedrijven die enorme parken (zowel windmolens als zonnepanelen) ontwikkelen voor duurzame energie. Politieke partijen die zich profileren met de transitie naar zonne- en windenergie als hun kernboodschap. Overheid met het klimaatakkoord.

Modernste productiefaciliteit

Nederland vertolkt wereldwijd een belangrijke positie in de kennis over zonne-energie. Het is de hoogste tijd om deze kennis om te zetten in daadkracht. Met de bouw en exploitatie van de modernste productiefaciliteit voor innovatieve zonnepanelen ter wereld voegt Innolane de daad bij het woord. Als initiatiefnemer van dit ambitieuze project hebben we bewust gekozen voor de provincie Groningen. Veendam is de vestigingsplaats voor deze innovatieve fabriek.

Lees meer