Innolane BV

Goldman Sachs.

“Dit soort financiële powerhouses weet precies waar Abraham de mosterd haalt. Zij investeren nu miljarden dollars in duurzame energie. Vanwege het rendement. Er wordt nu jaarlijks wereldwijd $350 tot $400 miljard geïnvesteerd in duurzame energie. En dat bedrag stijgt ieder jaar. De markt ‘regelt’ dus zelf al de overstap naar duurzame energie.”

Missie en Visie

Innolane wil uitgroeien tot dé aanbieder van een nieuwe generatie state-of-the-art zonnepanelen in Europa. Bij de realisatie van deze ambitieuze doelstelling spelen duurzaamheid, energietransitie en werkgelegenheid een belangrijke rol.

Groei in de zonne-energiemarkt is onvermijdelijk als duurzaam alternatief voor het huidige systeem van energievoorziening. Dit systeem is grotendeels gebaseerd op de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardolie, steenkool en aardgas. Daarnaast hebben de huidige zonnepanelen qua opbrengst hun plafond bereikt. De dubbelzijdig gebruikte ‘Glass-Glass bifacial’ zonnepanelen leveren een hoger rendement op, hebben lagere productiekosten en zijn volledig recyclebaar.

Met de bouw van de fabriek in Veendam geeft Innolane Productie ook een impuls aan de werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden in onder andere Energy Valley.

Jac (CEO)

Jac heeft diverse functies vervuld als operations manager en plant manager in onder andere de automotive industrie (Rieter Automotive BV en Sicar BV) en in de keramische industrie (Sphinx Netherlands BV). Hij was enige jaren algemeen directeur van Technicolor Video Cassettes BV. Eind 2007 kwam hij als site manager in dienst bij Solland Solar BV, een Nederlandse producent van zonnecellen. Hier heeft hij kennis opgedaan van de productie van zonnecellen. In 2010 voegde hij zich bij de heren Koerselman en Hendriks om uitgebreid onderzoek te doen naar innovatieve solar-technologie in Europa, voor de volledig geïntegreerde productie van zonnecellen en zonnepanelen die in 6-8 jaar tijd productierijp, baanbrekend en tevens concurrerend zou moeten zijn met de voorziene vooraanstaande spelers in de markt. Jac heeft samen met Henk, Meyer Burger geholpen bij het bouwen/ in bedrijf nemen van de pilot line in Duitsland.

Binnen Innolane Nederland BV bekleedt de heer Hanssen de functie van Chief Executieve Officer (CEO).

Henk (CTO)

Henk is via technische managementfuncties bij Philips Semiconductors Nijmegen en Philips Mobile Displays, PolyLED Heerlen terecht gekomen bij OTB Engineering BV. OTB Engineering is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van speciale machines en productielijnen, gericht op het verhogen van de efficiëntie van het productieproces. Voor de productie van zonnecellen heeft OTB Engineering onder andere een geïntegreerde productielijn ontwikkeld. Begin 2004 trad de heer Koerselman als directeur engineering in dienst bij Solland Solar BV, een Nederlandse producent van zonnecellen. In 2010 nam hij met de heer Hendriks het initiatief om uitgebreid onderzoek te doen naar innovatieve solar-technologie in Europa, voor de volledig geïntegreerde productie van zonnecellen en zonnepanelen. Deze solar-technologie zou in 6-8 jaar tijd productierijp en baanbrekend en tevens concurrerend met de voorziene vooraanstaande spelers in de markt moeten zijn. Henk heeft samen met Jac, Meyer Burger geholpen bij het bouwen/ in bedrijf nemen van de pilot line in Duitsland. Binnen Innolane Nederland BV zal de heer Koerselman de functie bekleden van Chief Technology Officer (CTO).

Ruud (CFO)

Ruud heeft na zijn werkzaamheden voor Citibank bij Amoco BP en Hoechst in de werkgebieden financiën, controlling, fiscaliteit, logistiek, inkoop en personeelszaken ervaring opgedaan. Voor deze bedrijven heeft hij bijgedragen aan de oprichten van 3 verschillende bedrijven, die alle succesvol verkocht zijn. Met deze ervaring is hij jarenlang als onafhankelijk interimmanager actief geweest in reorganisatie en herstructureringsopdrachten voor de grote accountantskantoren. Bij een van zijn opdrachten heeft hij kennisgemaakt met de andere initiatiefnemers van Innolane.
Binnen Innolane bekleedt de heer Broere de rol van Chief Financial Officer. Ruud is aandeelhouder en medeoprichter van Innolane.

Jan-Willem

Jan-Willem is na een internationale carrière bij Shell en Smit International sinds 1988 actief in de duurzame energiesector. In dit jaar begon hij aan een van de verschillende bij R&S Renewable Energy Systems (het latere Shell Solar) beklede marketing en sales functies. Als een van de oprichters van Solland Solar in 2003 is hij tot 2009 director marketing & sales and strategic cooperation’s geweest. In 2003 is hij eveneens initiatiefnemer van TSS4U, een bedrijf dat stand alone, off-grid systemen gevoed door zonne-energie levert. Hij blijft tot 2016 betrokken. In 2010 neemt hij met de heer Koerselman het initiatief om uitgebreid onderzoek te doen naar innovatieve solar-technologie in Europa, voor de volledig geïntegreerde productie van zonnecellen en zonnepanelen. Deze solar-technologie zou in 6-8 jaar tijd productierijp en baanbrekend en tevens concurrerend met de voorziene vooraanstaande spelers in de markt moeten zijn.
Binnen Innolane bekleedt de heer Hendriks de rol van adviseur. Jan-Willem is aandeelhouder en medeoprichter Innolane.

Thomas (CCSO)

Thomas is sinds 1996 bij verschillende onderdelen van Philips Healthcare internationaal verantwoordelijk geweest voor marketing en strategie en werkte van 2000 tot 2005 vanuit de USA met wereldwijde verantwoordelijkheid voor Philips CT-systemen in radiologie. Als Global General Manager New Ventures heeft hij vervolgens ruime ervaring opgedaan met de eisen die het opzetten en naar de markt brengen van totaal nieuwe initiatieven aan het management stelt. Deze kennis heeft hij in de praktijk aangewend als COO bij de startup i-Optics, en meer recent als Business Director EMEA bij Medtronic Early Technologies. Thomas heeft de opdracht om zijn wereldwijde marketing, sales en strategische managementervaring in te zetten voor de internationale uitrol van Innolane.
Binnen Innolane bekleedt de heer Van Elzakker de rol van Chief Commercial & Strategy Officer.

Productie hypermoderne zonnepanelen in Veendam

Nederland vertolkt wereldwijd een belangrijke positie in de kennis over zonne-energie. Het is de hoogste tijd om deze kennis om te zetten in daadkracht. Met de bouw en exploitatie van de modernste productiefaciliteit voor innovatieve zonnepanelen ter wereld voegt Innolane de daad bij het woord. Als initiatiefnemer van dit ambitieuze project hebben we bewust gekozen voor de provincie Groningen, Energy Valley. Veendam is de vestigingsplaats voor deze innovatieve fabriek.
In de keuze voor Groningen speelt de aanwezigheid van New Energy Coalition een grote rol.

New Energy Coalition

New Energy Coalition is een kennis- en netwerkorganisatie voor energietransitie met als missie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de energietransitie. Zowel op nationaal als op internationaal niveau wil zij de wereld mooier en duurzamer maken. New Energy Coalition vormt een brede coalitie met kennisinstellingen zoals Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool, met de energiesector, overheden, bedrijfsleven en industrie. Deze infrastructuur biedt volop mogelijkheden voor Research & Development.

Capaciteitstoename

Bij de start heeft de fabriek in Veendam een capaciteit van 185 MWp per jaar. Daarna zal Innolane in Veendam opschalen tot 600-700 MWp per jaar.

Onze ambitie: Europees marktleider in de productie van hoogwaardige zonnepanelen

Innolane heeft de ambitie om uit te groeien tot een toonaangevende aanbieder van hoogwaardige zonnepanelen in Europa. Daarbij ligt de focus op hogere rendementen en lagere productiekosten. Beide doelstellingen realiseren we door de toepassing van geavanceerde technologieën. Voor de bouw van deze fabriek zoekt Innolane Participanten die met een investering een deel van de financiering voor hun rekening willen nemen. Participeren in Innolane biedt daarnaast aantrekkelijke, fiscale voordelen.