Participeren

Zonneakkers komen er linksom of rechtsom

“Er zouden inmiddels voor 3.000 hectare aan plannen voor zonneakkers zijn. Volgens gedeputeerde Stelpstra is daarvan nog maar 300 hectare heel concreet. Stelpstra is samen met de gemeenten bezig met het maken van een Regionale Energie Strategie (RES).”

Zet uw maatschappelijke betrokkenheid om in daadkracht

Vindt u duurzaamheid, energietransitie en werkgelegenheid belangrijke thema’s in de Nederlandse politiek? Bent u zich ervan bewust dat stilstand op termijn achteruitgang betekent? Bent u ook van mening dat uw kinderen later een beter leefklimaat verdienen. Kortom: voelt u zich maatschappelijk betrokken en kijkt u verder dan vandaag op morgen? In dat geval bent u de juiste persoon om te participeren in de Maatschap van Innolane Productie.

Deelnemen in maatschap

Door te investeren in Innolane Productie neemt u als participant deel in een Maatschap. We hebben gekozen voor deze juridische rechtsvorm, zodat u gebruik kunt maken van de fiscale regelingen. Het is onze planning om de Maatschap in 2020 fiscaal geruisloos om te zetten in een Besloten Vennootschap.

Start met participeren

5 argumenten om nu te participeren

  • Enorm fiscaal voordeel door overheidsbeleid.
  • Bijzonder rendement.
  • Hoogste opbrengsten per zonnepaneel.
  • Meest moderne beproefde technologie ter wereld.
  • Duurzaam investeren in onze gezamenlijke toekomst.