Rendement

Apple en Google.

“Zij hebben de afgelopen jaren forse zonne-energie installaties aangelegd. Hun hoofdkantoren draaien nu op zonne-energie. Dat vergde een forse investering. Maar op de langere duur is het lekker goedkoop”

Behaal enorm fiscaal voordeel met participatie

Als u nu participeert in de productie van hoogwaardige zonnepanelen, dan behaalt u een enorm fiscaal voordeel door het overheidsbeleid. Innolane maakt gebruik van de MIA/VAMIL-regeling:

 • VAMIL-regeling: leden van de Maatschap kunnen tot maximaal 75% van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip afschrijven. Deze regeling levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.
 • MIA-regeling (milieu-investeringsaftrek): leden van de Maatschap profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Deze aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek.

Rekenvoorbeeld

Bent u belastingplichtig in Nederland en heeft u een inkomen in Box1? Dit inkomen mag ook afkomstig zijn uit een pensioen-bv. In dat geval plukt u bij een inleg van minimaal €100.000,- de vruchten van enorm fiscaal voordeel. Vraag direct een op maat gemaakt voorstel aan, door 1 van onze fiscalisten. Zij berekenen op basis van uw box 1 inkomen, exact uw voordeel.

Ja, vraag aan Liever meer informatie

Hoe kan dit?

De aftrekpost is veel groter dan het bedrag dat u voor de Participatie inlegt. Als Participant schrijft u immers niet alleen af over het gedeelte dat u financiert met uw ingelegde bedrag. U schrijft ook af over het gedeelte van de investering dat is gefinancierd met vreemd vermogen. Innolane BV heeft hierover bindende afspraken gemaakt met de Belastingdienst en die vastgelegd in een ruling met landelijke geldingskracht.

Hoe ziet mijn rendement eruit?

Als u 100.000 euro investeert als eigen vermogen wordt u ondernemer. U kunt dan gebruikmaken van de investeringsfaciliteiten van het bedrijf. U mag dan de afschrijvingen én de projectkosten aan u toerekenen. Dat is het voordeel van de maatschapconstructie. U mag deze inleg – plus het bedrag dat in de machines geïnvesteerd wordt – aftrekken van uw inkomen. We investeren met zowel eigen als vreemd vermogen in de machines. Zodoende is het mogelijk dat de aan u toegerekende investering 3 keer hoger uitvalt dan de inleg. Dat heeft als voordeel dat uw afschrijving als aftrekpost ruim 2.5 keer zoveel bedraagt als uw inleg. Bij een belastingpercentage van 52% levert uw investering een teruggave op, zelfs als we rekening houden met een correctie door de MKB-vrijstelling.

Enkele concrete getallen

 • U doet een investering van € 100.000.
 • U creëert een aftrekpost net onder de € 300.000, dankzij de VAMIL- en MIA-regeling.
 • Na de MKB-vrijstelling – die moet van die aftrekpost af – heeft u een aftrekpost van € 252.000 in box 1.
 • Zo ontstaat een belastingteruggave van € 130.000.
 • Daarvoor moet u dus wel ruim € 250.000 opvoeren als aftrekpost.
 • U kunt deze aftrekpost ook spreiden over 4 jaar.
 • De Belastingdienst kijkt naar de aftrekpost van de afgelopen 3 jaar om te bepalen wat u kunt aftrekken.
 • Bij een fluctuerend inkomen kan er ook gekeken worden naar fluctuerende aftrek.

 

Samenvattend. Doordat we veel vreemd vermogen ophalen, creëren we een veel hogere aftrek. Deze aftrek kunt u in box 1 verrekenen met de 3 voorafgaande jaren, inclusief het zittende jaar en 2 toekomstige jaren. U kunt zelf bepalen in welke jaren u die aftrekposten wilt verrekenen.

Aan het begin ontvangt u direct een rendement van plusminus 30 %.

Er is één aanvulling. Er bestaat een A/B-claim die u moet terugbetalen als Innolane Productie stopt of als u uw aandelen verkoopt. De hoogte van dit bedrag is €27.000. Als de fabriek binnen 10 jaar verkocht wordt, moet u dit bedrag betalen. Zo’n verkoop is alleen mogelijk als 75 procent van alle participanten hiermee akkoord gaat.

Wat is de opbrengst van de fabriek?

Op het moment dat uw vermogen in een maatschap zit, hoeft u over dit bedrag in box 1 geen belasting te betalen. De belastingteruggave die u in 2019 ontvangt, wordt bijgeteld bij uw vermogen in box 3. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Stel dat de fabriek na 3 jaar verkocht wordt. Naar verwachting is het verkoopbedrag voor u als maat substantieel hoger dan de A/B-claim van €27.000. Ga ervan uit dat u over de levensduur van de fabriek nog eens een keer uw inleg terugverdient. Vanzelfsprekend is dit mede afhankelijk van marktpositie van Innolane en de kopende partij.

Kan mijn investering negatief eindigen?

Nee, niet als de fabriek eenmaal opgeleverd is. Als de fabriek tegen €0,- euro verkocht wordt, zit u op €0,-. Bij iedere euro die de fabriek oplevert, zit u op winst. Als 75 procent van alle participanten (super majority) akkoord gaat met de verkoop van de fabriek treedt de A/B-claim van €27.000 in werking. De kans is groot dat u deze A/B-claim kunt voldoen met uw opbrengst uit de fabriek. De verwachting is dat die opbrengst hoger zal zijn dan de claim. In het aller slechtste scenario – als de verkoop niks oplevert – moet u de A/B-claim toch afrekenen. Uw investering heeft u dan niks gebracht, het is echter geen cash verlies. U kunt hier niet ongelimiteerd gebruik van maken. Het is geen loterij zonder nieten. De inleg van de belastingcapaciteit wordt gebruikt u heeft bijvoorbeeld de belastingcapaciteit 3 jaar geleden gebruikt en dat is ook zelden het geval.

De positie van de overheid speelt ook een rol. De overheid financiert in zekere zin mee, doordat ze u de vroeger betaalde belasting teruggeven in het kader van de investering. Als u deze investeringsaftrek hebt benut, kan Innolane dit niet meer doen. Hierdoor betaalt Innolane meer belasting in de toekomst. Bij dit vraagstuk draait het om timing. Dit geldt met name voor de VAMIL-regeling, die het grootste deel van de teruggaveregeling bestrijkt. Door het hoger tarief valt de MIA-regeling – als een soort subsidie – bij particulieren duurder uit. Deze instrumenten zijn echter alleen inzetbaar bij milieu-investeringen, dus bij zaken die de overheid wil bevorderen. Als de onderneming onvoldoende winst maakt, vallen deze regelingen tegen. Om zeker te zijn van een geslaagd project is de overheid zeer zorgvuldig in het beoordelen van de businesscase. Doordat het project nu tot stand komt, zijn er ook veel andere belastingopbrengsten, zoals loonbelasting van werknemers, belastingopbrengsten bij toeleveranciers en economische activiteit. Al met al vallen de belastingopbrengsten en maatschappelijke opbrengsten per saldo ruimschoots positief uit.

Wordt er nog dividend uitgekeerd?

Op dit moment hebben we niet voorzien om dividend uit te keren in dit project. Voorzichtigheid is troef. Als de financiële speelruimte het toelaat, kunnen we hierover in de toekomst anders beslissen. Op basis van de cijfers ligt zo’n stap in de lijn der verwachtingen. Het heeft echter geen zin om vele miljoenen in de maatschap op de bouwen. We zullen hierover uitgebreid met de investeerder communiceren.

Stel ik heb inkomen in box 1, maar niet de liquiditeit?

Ja, er is een hele grote groep mensen met voldoende inkomen in box 1, maar met onvoldoende liquiditeit. Om te participeren, stellen we 4 criteria:

 1. Spreekt het project u aan?
 2. Is het risico acceptabel?
 3. Heeft u de afgelopen 4 jaar in box 1 een gemiddeld belastbaar inkomen van €100.000 opgevoerd?
 4. Beschikt u over voldoende liquiditeit?

Sommige geldverstrekkers zijn bereid om onder deze voorwaarden een financiering te verstrekken. We gaan daarbij uit van 1 jaar financiering tegen 5% rente. In dit geval leent u dus €105.000. Waarschijnlijk kunt u deze €5.000 euro ook nog opvoeren als aftrekbare kosten. Dit bedrag moet u dan in mindering brengen op de belastingteruggave. Daarmee blijft een bedrag van €25.000 over.

Werkgelegenheid en opleiding

Nederland biedt een aantrekkelijke infrastructuur voor Research & Development en samenwerking met kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen. Met de bouw van de fabriek in Veendam geeft Innolane BV ook een impuls aan de werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden in de regio. De ambitieuze plannen met een  productietoename naar 600-700 MWp/a in Veendam staan hiervoor garant.

Fiscalist en autoriteit

Hendrik Boonstra

Dit initiatief zorgt voor veel werkgelegenheid in de regio en hiermee komt een stukje hoogwaardige technologie in het Noorden van Nederland. Gesteund door de regio, de Nederlandse overheid en Europa wordt u de mogelijkheid geboden om te investeren in dit bijzondere investeringsproject. Helpt u mee om dit project te realiseren?